در این قسمت میتوانید راه های ارتباط مستقیم با شهردار شهر گله دار را پیدا کنید.
بدون حضور و در سریع ترین زمان ممکن پاسخ خود را از شخص شهردار دریافت نمایید

 

اخبار شهرداری

دیوارکشی محل دفن زباله ها

دیوارکشی محل دفن زباله ها

چهارشنبه, ۱۰ آذر ۱۳۹۵
به گزارش روابط عمومی شهرداری گله دار:با توجه به بهداشت عمومی واهمیت ان درسطح جامعه،شهرداری اقدام به دیوارکشی ومحصورنمودن محل دفن زباله های شهری به طول ۹۷۰متروهزینه ی ۱.۱۷۴.۶۲۰.۰۰۰یک میلیارد

اخبار شهرداری (2)

دیوارکشی محل دفن زباله ها

دیوارکشی محل دفن زباله ها

چهارشنبه, ۱۰ آذر ۱۳۹۵
به گزارش روابط عمومی شهرداری گله دار:با توجه به بهداشت عمومی واهمیت ان درسطح جامعه،شهرداری اقدام به دیوارکشی ومحصورنمودن محل دفن زباله های شهری به طول ۹۷۰متروهزینه ی ۱.۱۷۴.۶۲۰.۰۰۰یک میلیارد

اخبار شهرداری (3)

دیوارکشی محل دفن زباله ها

دیوارکشی محل دفن زباله ها

چهارشنبه, ۱۰ آذر ۱۳۹۵
به گزارش روابط عمومی شهرداری گله دار:با توجه به بهداشت عمومی واهمیت ان درسطح جامعه،شهرداری اقدام به دیوارکشی ومحصورنمودن محل دفن زباله های شهری به طول ۹۷۰متروهزینه ی ۱.۱۷۴.۶۲۰.۰۰۰یک میلیارد

jj

بدون تصویر